Privaatsuspoliitika


Muhebeebi.com on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Muhebeebi.com tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Lühidalt Muhebeebi.com privaatsuspoliitikast

Muhebeebi.com ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;

Muhebeebi.com ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele.

Autoriõigus

Muhebeebi.com veebilehe tekstid ja muu sisu on autoriõigustega kaitstud. St. ei ole õigust kopeerida Muhebeebi.com kodulehel olevat infot ilma Muhebeebi.com nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab meile oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see Muhebeebi.com -l rahuldada klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) ei ole teada kolmandatele isikutele. Muhebeebi.com austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Muhebeebi OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Muhebeebi OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Muhebeebi.com teated

Muhebeebi.com uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud klientid. Kui klient ei ole huvitatud Muhebeebi.com poolt saadetud uudistest, võib ta igal ajal keelduda. Muhebeebi.com saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Mitte isikuandmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Muhebeebi.com teavet veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid see annab statistilist teavet, mida Muhebeebi.com saab analüüsida ja seeläbi saidi funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

Kommentaarid

Muhebeebi.com omab asjakohast teavet, mida on meile andnud külastajad. Seda saab lugeda Muhebeebi.com veebisaitidilt kommentaaride alt.

Kliendi andmete avalikustamine kolmandatele isikutele

Muhebeebi.com on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja edastada oma klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Linke teistele veebisaitidele

Muhebeebi.com veebileht sisaldab linke ka teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtededest, kuid Muhebeebi.com ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Muhebeebi.com privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Kasutades Muhebeebi.com teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud Muhebeebi.com privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

 

Kui teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Muhebeebi.com privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@muhebeebi.com